Mounted Mackerel Nets

Sort after:

0.20 x 34mmsq x 25½ md x 2000kn

0.20 x 34mm x 25½ma x 2000kn
33 m krydsflettet, 5 mm fletline (genanv.)
36 m synkeline nr. 3 (genanv.)

EUR 75.13 Incl VAT

0.33 x 34mmsq x 44½md x 2000kn

0.33 x 34mm x 44,5ma x 2000kn
33 m krydsflettet 5 mm line
36 m synkeline nr. 3

EUR 97.13 Incl VAT

Drift 0.33 x 34mmsq x 44½md x 2000kn

0.33 x 34mm x 44,5ma x 2000kn
33 m krydsflettet 5 mm line
36 m synkeline nr. 2,5

EUR 102.63 Incl VAT

Drift 0.33 x 32mmsq x 30½md x 3000kn

EUR 91.88 Incl VAT

Makrellen

Makrellen er strømlinet og torpedoformet, og den har en meget karakteristisk blågrøn farve på ryggen med mørke og bølgende aftegninger ned til sidelinjen. Sæsonen for fiskeri efter makrel finder sted året rundt, men fisken er bedst i perioden fra august til og med september, hvor den er fedest.

Fredningstider og mindstemål

Der er ingen officiel fredningstiden på makrel.

Mindstemålet på makrel:

Saltvand Samlet længde
Nordsøen, herunder Ringkøbing Fjord og Limfjorden 30 cm
Skagerrak og Kattegat 20 cm
Østersøen og Bælterne Intet
   
Ferskvand Intet

Fritidsfiskere

Fritidsfiskere må kun benytte makrelgarn, der har en monteret længde på maksimalt 3 x 45 meter. Alternativt kan du anskaffe dig et garn, som har en samlet længde på 135 meter. For flydegarn gælder at de maksimalt må have en højde på tre meter, for bundsættegarn må højden maksimalt være 1,5 meter.