Knives

Knives are indespensable to every fisherman. The knife are used everywhere on the boat, and that's why it is so important, to keep your equiptment up to date. Here at Dacoent you'll find quality knives for fishing, from Raadvad Victorinox and Loewen Messer.

You'll also find electrical knives on our webshop!

Knivloven - hvad må du?

Som hovedregel er det forbudt at bære kniv på offentligt tilgængelige steder, men denne regel kan fraviges, hvis den bæres eller besiddes i forbindelse med et anerkendelsesværdigt formål. Det kan f.eks. være i forbindelse med erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller et andet lignende. 

For foldeknive med en klinge på højest syv cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position, er regler ændret, således disse også er omfattet af det nye regler, men igen, så må disse gerne medbringes til dagligdags og fredelige, praktiske gøremål. Det afhænger dog altid af en konkret vurdering, om der foreligger omstændigheder, som gør, at der foreligger et anerkendelsesværdigt formål med at besidde kniven.

Derfor vil det efter omstændighederne kunne være anerkendelsesværdigt at medbringe en sådan kniv på offentligt tilgængelige steder, selv om formålet har en bredere karakter end f.eks. en fisketur eller spejderlejr. En kniv af denne type vil således f.eks. kunne opbevares i en bil, båd eller campingvogn i tilfælde af, at der skulle opstå behov for f.eks. reparationer.

Knive med klinge på over 12 cm

Ovenstående regler gælder også for knive med en klinge på over 12 cm, dog skærpes kravene ved disse knive, at der er en konkret sammenhæng med et klart formål - årsagen til denne skærpelse er, at disse knive opfattes som særligt farlige. Hvis ikke du kan argumentere for sammenhæng og formål, skal du have en tilladelse fra politet, som giver dig lov til at bære disse knive.

Ansøgning våbentilladelse til knive sendes til det administrative center i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl. Find dit center på Politi.dk