Pots

With pots you'll have the opportunity to catch various types of shellfish and crabs. 

In our assortment you'll find pots for lobsters, crabs, crayfish, kingcrabs and snowcrabs. The pots are primary produced on our own factories in Malaysia and Estonia, to assure the quality and a fair price.

Sort after:

Crab pot, Size: 69 x 43 x 43 cm

€ 170.63 Incl VAT

Lobster pot

PET 3/6 22mm
70x40x28 cm

€ 64.63 Incl VAT

Lobster pot Pet net 3/8, 30mm 92x46x38cm

€ 125.00 Incl VAT

Foldable Lobster pot, Pet netting 30mm 92x46x38cm

€ 157.13 Incl VAT

Lobster pot Pet net 3mm, 30mm netting 92x45x40cm

€ 166.88 Incl VAT

Foldable Lobster pot, Pet netting 10mm 80x40x36cm

€ 135.38 Incl VAT

Foldable Fish traps, Nylon netting 95x60x80cm

€ 163.00 Incl VAT

Kingcrab pot, stainless steel, Size 1,55 x 1,55 mtr

€ 326.38 Incl VAT

Snowcrab pot, Size Ø 70 x Ø 130 x 60 cm

Ø 70 x Ø 130 x 60 cm

€ 105.50 Incl VAT

Snowcrab pot- 4 mm/70mm, Ø 75 x Ø 150 x 65 cm S/355

Ø 75x Ø 150 x 65 cm - S/355

€ 123.50 Incl VAT

N/A

€ 83.75 Incl VAT

N/A

€ 5.75 Incl VAT

Lobster pots with 21 pcs. inputs, 25mmsq - 380D/12

18 indgange
380/6
20 meter

€ 155.63 Incl VAT

Lobster pots with 21 pcs. inputs, 30mmsq - 380D/24

18 indgange
380/12
10 meter

€ 160.75 Incl VAT

CRAYFISH POT 380/21 PE-NETTING, GREEN 22½mm 57x38x30cm

€ 46.88 Incl VAT

Regler

For tejner gælder der ikke særlige regler for anvendelsesperioder, som det kendes fra ruser. Sagt på en anden måde, må de anvendes året rundt. Dog skal du være opmærksom på almindelig fredningsperioder for de fiske- og skaldyrsarter, som du ønsker at fange. Fredningsperioden for hummer og jomfruhummer kan du se i afsnittet herunder.

Som fritidsfisker må du maksimalt fiske med seks redskaber - én tejne er ét redskab.

Læs mere om regler i Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand

Mindstemål og fredningstid for skaldyr

Vær opmærksom på mindstemålene for hummere, og at de affviger alt efter hvilket område, hvor de fanges.

Art Fredningstid Farvand
Hummer 01. juli - 31. aug Limfjorden
Rognhummer Hele året Limfjorden
Jomfruhummer Ingen Ingen

 

Art Alle farvande Nordsøen
Limfjorden
Ringkøbing Fjord
Skagerak
Kattegat
Bælterne
Østersøen
Hummer        
- Rygskjoldslængde   8,7 cm 7,8 cm  
- Samlet længde     22 cm 21 cm
Jomfruhummer (fuld længde)   8,5 cm 10,5 cm 13 cm
Jomfruhummerhaler   4,5 cm 7,2 cm 7,2 cm

Du kan finder mere information om mindstemål og fredningstid i Fiskeristyrelsens folder Danske fredninger og mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand