Tejner

- giver mulighed for mange forskellige former for fangst. 
Tejner er faststående redskaber og benyttes til at fange forskellige skaldyr.
I Daconets sortiment finder du tejner til eksempelvis hummer, krabber, krebs, kongekrabber og snekrabber. Primært bliver tejnerne produceret på vore egne fabrikker i Malaysia og Estland for at sikre kvaliteten og en konkurrencedygtig pris.

Sort after:

Crab pot, Size: 69 x 43 x 43 cm

EUR 170.63 Incl VAT

Lobster pot Pet net 3/4, Green 22mm 70x40x28cm

EUR 64.63 Incl VAT

Lobster pot Pet net 3/8, 30mm 92x46x38cm

EUR 105.13 Incl VAT

Foldable Lobster pot, Pet netting 30mm 92x46x38cm

EUR 157.25 Incl VAT

Lobster pot Pet net 3mm, 30mm netting 92x45x40cm

EUR 166.88 Incl VAT

Foldable Lobster pot, Pet netting 10mm 80x40x36cm

EUR 135.50 Incl VAT

Foldable Fish traps, Nylon netting 95x60x80cm

EUR 163.00 Incl VAT

Kingcrab pot, stainless steel, Size 1,55 x 1,55 mtr

EUR 326.50 Incl VAT

Snowcrab pot, Size Ø 70 x Ø 130 x 60 cm

Ø 70 x Ø 130 x 60 cm

EUR 0.00 Incl VAT

Snowcrab pot- 4 mm/70mm, Ø 75 x Ø 150 x 65 cm S/355

Ø 75x Ø 150 x 65 cm - S/355

EUR 0.00 Incl VAT

N/A

EUR 83.75 Incl VAT

N/A

EUR 5.75 Incl VAT

Lobster pot Pet net 3/6, Green 22mm 70x40x28cm

EUR 64.63 Incl VAT

Lobster pots with 21 pcs. inputs, 25mmsq - 380D/12

18 indgange
380/6
20 meter

EUR 155.75 Incl VAT

Lobster pots with 21 pcs. inputs, 30mmsq - 380D/24

18 indgange
380/12
10 meter

EUR 160.75 Incl VAT

CRAYFISH POT 380/21 PE-NETTING, GREEN 22½mm 57x38x30cm

EUR 46.88 Incl VAT

Regler

For tejner gælder der ikke særlige regler for anvendelsesperioder, som det kendes fra ruser. Sagt på en anden måde, må de anvendes året rundt. Dog skal du være opmærksom på almindelig fredningsperioder for de arter, som du ønsker at fange. Fredningsperioden for hummer og jomfruhummer kan du se i afsnittet herunder. Som fritidsfisker må du maksimalt fiske med seks redskaber - én tejne er ét redskab.

Læs mere om regler i Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand

Mindstemål og fredningstid for skaldyr

Vær opmærksom på mindstemålene for hummere, og at de affviger alt efter hvilket område, hvor de fanges.

Art Fredningstid Farvand
Hummer 01. juli - 31. aug Limfjorden
Rognhummer Hele året Limfjorden
Jomfruhummer Ingen Ingen

 

Art Alle farvande Nordsøen
Limfjorden
Ringkøbing Fjord
Skagerak
Kattegat
Bælterne
Østersøen
Hummer        
- Rygskjoldslængde   8,7 cm 7,8 cm  
- Samlet længde     22 cm 21 cm
Jomfruhummer (fuld længde)   8,5 cm 10,5 cm 13 cm
Jomfruhummerhaler   4,5 cm 7,2 cm 7,2 cm

Du kan finder mere information om mindstemål og fredningstid i Fiskeristyrelsens folder Danske fredninger og mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand