Mounted herring nets

Silden

Silden er en sølvskinnende fisk med bløde finner uden pigstråler, og som lever i store stimer. Den er dækket af store skæl over hele kroppen, som let falder af. Silden bliver normalt 20-35 cm, og er normalt skinnende blågrøn lige efter fangst, dog mister den hurtigt farven efterfølgende.

 

Fredningstider og mindstemål

Sild er ikke omfattet af fredningstider, og kan fiskes når som helst.

Mindstemålet på sild:

Saltvand Samlet længde
Nordsøen, herunder Ringkøbing Fjord og Limfjorden 20 cm
Skagerrak og Kattegat 18 cm
Østersøen og Bælterne Intet
   
Ferskvand Intet

Fritidsfiskere

Fritidsfiskere må kun benytte sildegarn, der har en monteret længde på maksimalt 3 x 45 meter. Alternativt kan du anskaffe dig et garn, som har en samlet længde på 135 meter. For bundsættegarn gælder at de maksimalt må have en højde 1,5 meter.