Monteret garn

Når du bestiller monteret garn hos Daconet, så er du sikker på, at du får den bedste montering, levering til tiden, den bedste service og meget favorable priser.

Monteret garn fra os leveres via vores egen fabrik - ommonterede, sammenbundne og klar til brug på din kutter.

Vi genmonterer gerne dine brugte garn, hvis du afleverer disse direkte fra kutteren efter endt fiskeri.

Fakta om monterede garn

Et monteret garn består af tre dele, et bus (udtales på samme måde som "hus"), en overtælle og en undertælle.

Bus (net)

Et bus består af flere ting bl.a. størrelsen på masken, længde og dybde, og du skal være særlig opmærksom på disse, hvis du er fritidsfisker, idet lovgivningen indeholde særlige bestemmelser herom (læs mere om gældende regler og lov her). Endelig kan busene fås i typerne; monofil og multimonifil. Buset monteres på overtællen med en medløber, som trækkes gennem maskerne, og sys efterfølgende fast i overtællen. Hos os, finder du mærkerne; Damex, Thorex, Fitex og Blue Star

Overtælle

Overtællen er den del af fiskegarnet, som skaber opdriften i garnet, og den består af enten en krydsflettet line med påmonteret flåd eller en egentlig flydeline. Flydeliner fås i flere udgaver, hvor de mest anvendte er almindelige krydsflettede liner med enten kerner af små flåd, eller flåd trukket ind over med passende mellemrum og liner med indbygget opdrift. Sidstnævnte er den mest anvendte af fiskere, fordi den er let at håndtere og arbejde med. Vi producerer vores egne flydeliner under navnet Hau Line Mono, Hau Line Multi, Hau Line Super, Hau Line Deep Sea og Hau Danline Deep Sea.

Undertælle

Undertællen har negativ opdrift, og den sørger således for at trække garnet ned i vandet, og vi er lagerførende mange vægtklasser, så vi kan levere garn som både fyldegarn og faststående garn. Der findes grundlæggende to typer undertælle, en krydsflettet PP filmreb påmonteret med små blylodder og treslået tov med bly eller zink tvundet ind i kordellerne.