Buoy flags, markerbuoys and tonking bamboo

For the concern of others, your fishing tackles needs marking with flags and reflexes.

 

Korrekt afmærkning

I tabellen herunder kan du se, hvordan du korrekt afmærker dine fiskeredskaber.

Redskab Afmækning
Fiskegarn, kasteruser og krogliner Bøjer med to flag og to gule lysrefleksbånd i redskabets vestlige ende. Et flag og et gult lysrefleksbånd i redskabets østlige ende. Flag må ikke være hvide.

Bøjer placeret inden for tre sømilegrænsen skal have en højde på mindst 1,2 meter over vandoverfladen, og flagets korteste kant skal være mindst 25 cm. Afstanden mellem to flag skal være mindst 20 cm.

Afstanden mellem flag og vandoverflade skal for bøjer mindre end to meter, være mindst 50 cm.

Lysrefleksbånd skal bestå af 6 cm brede gule strimler, og afstanden mellem lyreflekserne skal være mindst 12 cm.
   
Enkeltstående tejner  Bøje og et flag eller en fiskekugle med en diameter på mindst 15 cm. Flag må ikke være hvidt.
   
Rejepæleruse (kun erhvervsfiskere) Yderpælen med to sorte flag og inderste pæl med et sort flag. Yderpælen afmærkes desuden med to lysreflekser efter ”retninger for indgående”, hvis redskabet står på mere end to meter vand.

Lysrefleksbånd skal bestå af 6 cm brede strimler, og afstanden mellem lyreflekserne skal være mindst 12 cm. Lysrefleks skal være grønt, hvor der »for indadgående« skal holdes om styrbord, og rødt hvor der »for indadgående« skal holdes om bagbord

Du kan læse mere om reglerne for afmærkning på Retsinformation.dk